Diversification of Expectations and Buying Behaviours of Internet Users in the Context of Brand Activities in Social Media

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Surmacz, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The growing power and potential of social media is testified by the number of active users. Spending time on social media is one of the most popular things people do on the Internet. Social media has changed the landscape of enterprises functioning on the market. Communication with customers has taken new forms and has created the possibility of relationships. Presented article shows the results of studies on the behaviour of Internet users in social media. Respondents indicate satisfaction with the presence of brands in social media. Users of social media want to chat, search for information and spend time with friends. They are there not for to follow companies. But as companies are present in social media internauts want some interactions with them. At the same time, it appears that the most desirable actions by companies are those associated with benefits for the involved Internet users (discounts, access to exclusive promotions). More than half of the respondents (56%) expect access to special offers and promotions. It is difficult to determine the impact of social media on increased purchases. At the same time one can notice the importance of recommendations and negative comments in social media. 43% of surveyed people confirm that being a fan of a particular brand in social media causes that they recommend a product to friends. And over half of respondents would not buy a product after reading a negative review or comment about it. It cannot be ignored by companies. And although these are only declarations of respondents any company cannot underestimate such statements. Companies need to take care of the reputation and their presence in social media must be a result of a well prepared strategy.
Rosnący potencjał mediów społecznościowych jest widoczny w liczbie użytkowników. Spędzanie czasu w mediach społecznościowych jest jedną z najpopularniejszych rzeczy, które ludzie robią w Internecie. Media społecznościowe zmieniły krajobraz funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku. Komunikacja z klientami przybrała nowe formy i stworzyła możliwości partnerskich relacji. Zaprezentowany artykuł pokazuje wyniki badań dotyczących zachowań internautów w mediach społecznościowych. Użytkownicy mediów społecznościowych chcą rozmawiać, poszukiwać informacji i spędzać czas z przyjaciółmi. Nie są w mediach społecznościowych z powodu obecności firm. Skoro firmy są tam jednak obecne, to internauci chcą wchodzić z nimi w interakcje. Respondenci wskazują na zadowolenie z obecności marek w mediach społecznościowych. Jednocześnie okazuje się, że najbardziej pożądanymi akcjami ze strony firm są te związane z korzyściami dla zaangażowanych internautów (zniżki, dostęp do wyłącznych promocji). Więcej niż połowa zbadanych (56%) oczekuje dostępu do specjalnych ofert i promocji. Trudno jednoznacznie określić wpływ mediów społecznościowych na zwiększenie zakupów. Jednocześnie widoczne jest wskazywanie na znaczenie rekomendacji i negatywnych opinii w mediach społecznościowych. 43% przebadanych potwierdza, że bycie fanem marki w mediach społecznościowych powoduje rekomendowanie jej znajomym. A ponad połowa respondentów nie kupiłaby produktu po przeczytaniu o nim negatywnej recenzji lub komentarza. Nie może być to przez firmy lekceważone. I chociaż jest to sfera deklaracji respondentów, to nie można lekceważyć takich stwierdzeń. Firmy muszą dbać o reputację i obecność w mediach społecznościowych, musi to być efektem przemyślanej strategii, jeżeli nie ma wyrządzić firmie szkód.
Opis
Słowa kluczowe
social media , Internet , purchasing behaviour , media społecznościowe , zachowania zakupowe
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 45(1)/2016, s. 282-290