Czynniki i uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-06
Autorzy
Szczepaniak, Iwona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wraz z przejściem od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej na wiedzy knowledge-based economy, o zdobyciu i utrzymaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw decydują nie tylko ich zasoby rzeczowe i finansowe, ale również zasoby intelektualne. Praktyka firm, dla których głównym zasobem jest kapitał intelektualny intellectual capital, które konkurują nie przez ceny, a głównie przez jakość, innowacje i kreatywność pokazuje, że podstawowe dźwignie efektywności, tkwią właśnie w zasobach intelektualnych. Kapitał intelektualny w małych i średnich przedsiębiorstwach jest mniejszy niż w firmach dużych i istotnie ogranicza możliwości rozwojowe tego sektora. Tymczasem zasoby intelektualne w warunkach gospodarki opartej na wiedzy stają się najważniejszym czynnikiem rozwoju także dla tej grupy firm.
Once the industrial economy has turned into knowledge-based economy there are not only material assets but also intellectual resources that decide whether a company is able to earn and maintain competitive advantages or not. In practice the companies with intellectual capital as a key resource and for which not prices but quality, innovations and crea[1]tivity are the main fields of competition prove that intellectual resources as a main leverage of efficiency. Intellectual capital in SME’s is smaller than in large companies, which is a crucial constraint as regards develop[1]ment possibilities of the sector. Apparently intellectual resources in knowledge-based economy are becoming the most important factor of the development also in this group of companies.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 10 (2007), s. 573-583