Stosunek adwokackiej spółki partnerskiej do osób trzecich w zakresie odpowiedzialności partnerów za zobowiązania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Sadowska-Dziwina, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Spółka partnerska to jeden z typów spółek osobowych. Jej celem jest wykonywanie w jej ramach wolnego zawodu. Na tle pozostałych spółek osobowych wyróżniają ją specyficzne zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za błędy w sztuce pozostałych wspólników. Istnieje możliwość rozszerzenia tej odpowiedzialności na podstawie umowy. Artykuł ma na celu omówienie tego zagadnienia na przykładzie adwokackich spółek partnerskich.
A partner company is one of the types of partnerships. Its purpose is to exercise a free profession within it. In comparison with other partnerships, it is distinguished by specific rules of liability for the company’s obligations. Partners are not responsible for errors in the art of other partners. It is possible to extend this liability on the basis of a contract. An article to discuss this issue on the example of advocate partnership companies.
Opis
Słowa kluczowe
spółka partnerska , odpowiedzialność , solidarność , wykonywanie zawodu adwokata , partner , a partner company , liability , solidarity , practicing the profession of an attorney
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 1 (36) 2022, s. 128–141