Tajemnica adwokata i radcy prawnego jako szczególny rodzaj tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Szwejkowska, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Tajemnica adwokata i radcy prawnego stanowi wprawdzie wyłącznie jedną z wielu tajemnic zawodowych odnoszących się do profesji określanych mianem zawodów zaufania publicznego, ma jednak w tym gronie charakter szczególny, gdy chodzi o zakres regulacji prawnej, a ponadto wywołuje wiele kontrowersji. Celem artykułu była analiza przepisów prawnych dotyczących tajemnicy adwokackiej i radcy prawnego na gruncie postępowania karnego, w szczególności odnoszących się do przypadków zwolnienia od obowiązku zachowania tej tajemnicy. Przybliżono nie tylko regulacje rangi ustawowej, ale także te o charakterze korporacyjnym. Opracowanie wykazuje istnienie dychotomii w postrzeganiu przedmiotowych tajemnic nie tylko przez przedstawicieli różnych prawniczych (licencjonowanych) zawodów, ale również przez samego ustawodawcę.
Although the principle of the confidentiality between client and attorney or solicitor is only one among many other professional duties of confidentiality, its nature is exceptional. Especially in the context of its legal regulation and a notion of controversy towards it. The main aim of the article is to analyze bodies of law that recognizes the duty of confidentiality between an attorney or a solicitor and their client, with particular focus on the regulation of the legal acts that allow the organs in criminal procedure to exempt the lawyer form a duty of professional confidentiality. Within the articles not only statutory law provisions has been analyzed but also norms of a corporate nature. The articles stress also that exists a dichotomy in the perception of the issue not only among professionals but also by the legislator himself.
Opis
Słowa kluczowe
adwokat , radca prawny , obowiązek zachowania tajemnicy , zwolnienie od obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej lub radcy prawnego , attorney , solicitor , duty of professional confidentiality , exemption from the duty of confidentiality within criminal procedure
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 29/2020, s. 405–420