Actions taken as part of the health policy of the Republic of Poland during the Covid-19 pandemic

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Kacprowska, Krystyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The coronavirus pandemic has become a stimulus to introduce changes in the functioning of societies and to take health policy measures aimed at effective fight against the pandemic. Counteracting the spread of the virus and mitigating its negative effects are a challenge even for countries with organized health services. Several restrictions were introduced in health policy during the COVID-19 pandemic, but the pandemic remains a challenge that requires further action. The aim of this study was to analyze the activities undertaken in Poland as part of health policy. To find an answer to the presented research question, a literature review was carried out, which provided information on the functioning of health policies, programs and intervention techniques that were introduced in the fight against the pandemic.
Pandemia koronawirusa stała się bodźcem do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu społeczeństw oraz podejmowania działań w ramach polityki zdrowotnej, mających na celu efektywną walkę z pandemią. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa oraz łagodzenie jego negatywnych skutków są wyzwaniem nawet dla krajów posiadających zorganizowaną służbę zdrowia. W ramach polityki zdrowotnej w czasie pandemii COVID-19 wprowadzono szereg ograniczeń, jednak pandemia nadal stanowi wyzwanie, które wymaga podejmowania dalszych działań. Celem niniejszej pracy była analiza działań podejmowanych w Polsce w ramach polityki zdrowotnej. W celu znalezienia odpowiedzi na przedstawione pytanie badawcze przeprowadzono przegląd literatury, który dostarczył informacji na temat funkcjonowania polityki zdrowotnej, programów i technik interwencyjnych, które zostały wprowadzone w ramach walki z pandemią.
Opis
Słowa kluczowe
health policy , Poland , COVID-19 pandemic , health service , polityka zdrowotna RP , pandemia COVID-19 , służba zdrowia
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(20)/2022, s. 47–56