Kapitał ludzki a sprawozdawczość finansowa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Renkas, Jurij
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie metody sporządzania sprawozdania o poziomie opłacenia kapitału ludzkiego pracowników przedsiębiorstwa w świetle laboryzmu. W artykule przedstawiono również model pomiaru indywidualnego kapitału ludzkiego oraz sposób ustalania rozmiaru godziwych wynagrodzeń.
The aim of the paper is to present a reporting method concerning human capital rate of return in the light of labourism. Furthermore, a personal human capital measurement method and determination of fair wages have been included.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 30 (2013), s. 151–161