Nowe standardy opieki okołoporodowej a pandemia – wybrane zagadnienia prawne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022
Autorzy
Kruczek, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Czas ciąży i porodu dla każdej kobiety jest okresem niezapomnianym. Oprócz wielkiej radości wiąże się jednak z dużym poczuciem niepewności – jak będzie wyglądał poród, czy uda się urodzić naturalnie, czy partner będzie mógł być z rodzącą w trakcie porodu? Czy dostanie ona znieczulenie? Czy będzie miała depresję poporodową? Który szpital wybrać, aby mieć jak największy wpływ na swój poród? Odpowiedź na przynajmniej część z tych pytań miało dać wprowadzenie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej. W zaktualizowanych standardach znalazły się m.in. zapisy dotyczące ciąży, łagodzenia bólu porodowego czy zasad organizacji pracy personelu w przypadkach trudnych porodów. Wprowadzono też kontrolę ryzyka depresji poporodowej i położono duży nacisk na wsparcie przyszłych mam w laktacji. Po niewiele ponad roku od wejścia przepisów w życie nastąpiła jednak sytuacja nieprzewidziana – wybuchła pandemia. Opracowanie przedstawia następstwa wprowadzenia nowych standardów opieki okołoporodowej i wpływ, jaki miała na nie pandemia.
The time of pregnancy and childbirth is an unforgettable period in life of every woman. Apart from great joy, this time is also associated with a great sense of uncertainty – what will my delivery look like? Will I be able to give birth naturally? Will my partner be able to accompany me during the childbirth? Will I be given anesthesia? Will I have postnatal depression? Which hospital should I choose to have the greatest impact on my childbirth? The answer to at least some of these questions was suppose to come from the introduction of the ordinance of the Minister of Health of 16 August 2018 on the organizational standard of perinatal care. The updated standards include pregnancy provisions, relief of labor pain or the rules of organization of staff work in cases of difficult births.Risk control of postpartum depression has also been introduced and a strong emphasis has been placed on supporting expectant mothers in lactation. However, just over a year after the regulations came into force, an unforeseen situation occurred – a pandemic broke out. The paper aims to present the consequences of introducing new standards of perinatal care and the impact of the pandemic on them.
Opis
Słowa kluczowe
opieka okołoporodowa , pandemia , standardy medyczne , poród , ciąża , perinatal Carey , medical standards , pandemic , pregnency , childbirth
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 2 (37) 2022, s. 145–162