Etyczne i społeczne konsekwencje osiągnięć nowoczesnej biotechnologii

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Cynk, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W książce wyjaśnione zostały sposoby produkcji i wykorzystania zmodyfikowanych genetycznie mikrobów i roślin. Zaprezentowane zostały również wybrane teorie naukowe: utylitaryzm, deontologizm i paradygmat systemu światowego I. Wallersteina. Głównym celem monografii była próba podjęcia refleksji etycznej na temat produkcji i zastosowań wybranych organizmów transgenicznych. Dokonana została również analiza danych z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP oraz Martin&Jacob na temat GMO.
Monografia jest próbą ogólnego spojrzenia na etyczny i społeczny wymiar nowoczesnej biotechnologii. Stwarza ona możliwość, a wręcz prowokuje do podjęcia publicznej dyskusji na temat genetycznie modyfikowanych organizmów.
Opis
Słowa kluczowe
Nowoczesna biotechnologia , inżynieria genetyczna , GMO , bioetyka , filozofia , socjologia
Cytowanie