„Homo interneticus” – wyzwanie dla współczesnej edukacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Walat, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Podane w artykule trzy cechy konstytuujące współczesny typ człowieka internetu – „homo interneticusa” – w prosty sposób prowadzą do gwałtownego rozwoju analfabetyzmu funkcjonalnego. Pojawia się zatem wielkie wyzwanie dla edukacji w dobie dominującego i właściwie powszechnie akceptowanego analfabetyzmu funkcjonalnego.
Stated in article three qualities that constitute the modern type of man internet – “homo interneticus” – easily lead to the rapid development of functional illiteracy. There is therefore a great challenge for education in the era of the dominant and widely accepted properly functional illiteracy.
Opis
Temat zrealizowano w ramach prac statutowych Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych Wydziału Pedagogicznego oraz programu badawczego Pracowni Lifelong Learning w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Słowa kluczowe
edukacja , homo interneticus , alfabetyzacja , analfabetyzm funkcjonalny , education , literacy , functional illiteracy
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 235–242