Kontrasty aksjologiczne współczesnej cywilizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Czerny, Janusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autor artykułu podkreśla, że współczesna cywilizacja „techne” zazwyczaj gloryfikuje świat finansów, nie zaś jednostek ludzkich. Dzisiejsza cywilizacja nie jest wrażliwa na człowieka, ale przede wszystkim troszczy się o kapitał pieniężny. Jest to oczywiście patologia cywilizacyjna. Ten rodzaj cywilizacji przyczynia się do wzrostu komfortu, ale niesie ze sobą jedynie niewielki zakres humanizmu. Fakt ten jest istotnym problemem ludzkiego istnienia. Janusz Czerny podkreśla, że przyszłość człowieka nie jest jasna i niepewny jest los kolejnego młodego pokolenia.
The author of this paper wants to stress that contemporary “techne“ civilization glorifies usually the financial world, but not the human once. The actuall civilization is not sensitive to the man, but first of all keep care of money capital. This is of course civilization pathology. This kind of civilization gives us comfort, but only a few humanist. And this fact makes a real problem for human existence. Janusz Czerny underlines, that human future is not clear, and not sure for following young generation.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 13–19