Models for the evaluation of educational achievement

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Rekun, Ivan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
This article addresses the issues involved in monitoring the teaching and learning of science in a changing world. It examines the development of cross-cultural studies of educational achievement, particularly in the field of science, including the theoretical basis of the studies and the models advanced and used in evaluation and more recently in the monitoring of change over time. In addition ten specific issues are identified for investigation into the critical problems facing learning and teaching of science across the world at the beginning of the twenty-first century with particular reference to the PISA studies being conducted by the Organisation for Economic Cooperation and Development.
W artykule omówiono zagadnienia związane z monitorowaniem procesu nauczania w zmieniającym się świecie. Autor podkreśla konieczność rozwoju międzykulturowych badań dotyczących osiągnięć edukacyjnych, szczególnie w dziedzinie nauk ścisłych. Istotna wydaje się być również analiza podstaw teoretycznych tych badań oraz poszukiwanie najlepszych modeli do ich ewaluacji. W artykule zidentyfikowano 10 obszarów badawczych, obejmujących najbardziej krytyczne na chwilę obecną problemy dotyczące nauczania nauk ścisłych na świecie. Odwołano się w szczególności do badań w ramach projektu PISA prowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 25 (2012), s. 137–143