Wyzwania dla współczesnych przedsiębiorstw i menedżerów – zarys problematyki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Kaczmarek, Bogusław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowana została teza, że przemiany zachodzące we współczesnym świecie (tzw. megatrendy rozwojowe) stanowią jakościowo nowe wymagania dla przedsiębiorstw, dla kadry menedżerskiej, ogólnie zarządzania. W opracowaniu analizowane są najbardziej istotne – zdaniem autora – współczesne zadania zarówno przedsiębiorstw (organizacji), jak i menedżerów zarządzających tymi przedsiębiorstwami, wynikające z aktualnych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw w złożonym otoczeniu.
This paper presents the thesis that the changes taking place in the modern world (the so-called megatrends) are qualitatively new demands for businesses, for managers in general, and for management practices. This paper discusses the most important, in the author’s opinion, contemporary tasks both for businesses (organizations), as well as for managers managing those companies.
Opis
Słowa kluczowe
zarządzanie , reputacja , zarządzanie reputacją firmy , management , reputation , management of company`s reputation
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.1/2015, s. 241-251