Implikacje wojny na Ukrainie dla transformacji energetycznej w Niemczech

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-12
Autorzy
Molo, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje działania rządu kanclerza Olafa Scholza (koalicja SPD/Sojusz 90/Zieloni/FDP) w obszarze transformacji energetycznej podjęte na skutek agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. ze szczególnym uwzględnieniem kwestii przyspieszenia rozbudowy odnawialnych źródeł energii (sektor energii elektrycznej). Aby ukazać, jak wojna na Ukrainie zmieniła niemiecką politykę w tym obszarze, przedstawiono również założenia i cele rządu koalicji SPD/Sojusz 90/Zieloni/FDP w odniesieniu do transformacji energetycznej formułowane przed wojną napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie. Ponadto zaprezentowano dane statystyczne dotyczące rozwoju odnawialnych źródeł energii pod koniec rządów kanclerz Angeli Merkel i na początku rządów koalicji SPD/Sojusz 90/Zieloni/FDP, co pokazuje problematyczność postępów w osiąganiu celów energetycznych przez RFN.
The article discusses the variety of actions taken by the government of Chancellor Olaf Scholz (SPD/Alliance 90/Greens/FDP) in the area of energy transition as a result of Russia's aggression against Ukraine, which began on 24 February 2022, with particular emphasis on accelerating the development of renewable energy sources operating within the electricity sector. In order to show how the war in Ukraine has changed the German policy in this field, focus has also been placed on the assumptions and goals of the government of the SPD/Alliance 90/Greens/FDP coalition with regard to energy transition, formulated before Russia's aggressive war against Ukraine. The article includes statistical data that serve to prove the development of renewable energy sources at the end of the rule of Chancellor Angela Merkel and at the beginning of the rule of the SPD/Alliance 90/Greens/FDP coalition, which highlights the problematic nature of the progress made by Germany to achieve its energy goals.
Opis
Słowa kluczowe
Niemcy , wojna na Ukrainie , transformacja energetyczna , odnawialne źródła energii , Germany , war in Ukraine , energy transition , renewable energy sources
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 4(21)/2023, s. 280-296