Kluczowe kompetencje a konkurencyjność przedsiębiorstw

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Mazurkiewicz, Anna
Frączek, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie warunków uzyskania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz podejść do ustalana źródeł ich przewagi konkurencyjnej. Dokonano w nim także charakterystyki kryteriów oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Na podstawie tych rozważań ukazano znaczenie kluczowych kompetencji dla uzyskania i utrzymania znaczącej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na coraz bardziej zmieniającym się rynku.
The article presents conditions influencing the competitiveness of enterprises together with ways of determining the key sources leading to their advantage. Additionally, evaluation criteria of enterprises’ competitiveness are described. On the basis of these considerations the importance of key competences in gaining and maintaining competitive advantage in the ever changing market is shown.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 89–106