Znaczenie turnusów rehabilitacyjnych w terapii słuchu i mowy dzieci z wadą słuchu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-01
Autorzy
Zaborniak-Sobczak, Małgorzata
Bieńkowska, Ita Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
The New Educational Review
Abstrakt
Jednym z istotnych elementów terapii małych dzieci z wadą słuchu są turnusy rehabilitacyjne. Przyspieszają one proces nabywania umiejętności językowych i komunikacyjnych. W obecnej sytuacji społeczno – prawnej i finansowej organizacja wyjazdów pociąga za sobą określone trudności. Celem badań była próba określenia roli turnusów rehabilitacyjnych poprzez diagnozę ich efektywności w opiniach rodziców, terapeutów oraz obiektywnych wynikach postępów w rozwoju umiejętności słuchowych, komunikacyjnych i językowych dzieci.
Opis
Artykuł ukazał się w języku angielskim w czasopiśmie The New Educational Review. Cytując lub w jakikolwiek sposób odnosząc się do zamieszczonych poniżej treści prosimy o powołanie się na dane bibliograficzne: Katarzyna Bieńkowska, Małgorzata Zaborniak-Sobczak, Significance of rehabilitation camps in hearing and speech therapy of hearing-impaired, The New Educational Review 2015, Vol.39, No.1, s. 179 – 190
Słowa kluczowe
turnus rehabilitacyjny , terapia dzieci z wadą słuchu
Cytowanie