100. rocznica urodzin Oskara Langego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Łukawer, Edward
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest światowej sławy naukowcowi i ekonomiście Oskarowi Lange. On próbował łączenie prac teoretycznych z potrzebami praktyki gospodarczej. Jego wielkość polegała na ogromnej pracowitości, żelaznej logice myślenia, przedstawianiu najbardziej skomplikowanych problemów z możliwie prostej perspektywy i świetnym wyczuciu tego, co społecznie i historycznie było ważne i warte przeanalizowania.
The article is devoted to a world famous scientist and economist Oskar Lange. He tried to combine theoretical dissertations with the needs of economic practice. His magnitude consisted in enormous diligence, iron logic of thought, presenting most complicated prob[1]lems from possibly simple perspective and a great sense of what socially and historically was important and worth analysing.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 9-14