Przedstawiciel społeczny jako amicus curie w postępowaniu sądowym – co nam zostało z tych lat rzymskich?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Woźniewski, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia instytucję przedstawiciela społecznego będącego rodzajem rzecznika interesu społecznego w kontekście specyficznej figury procesowej, jaką był rzymski amicus curiae. Po dokonaniu porównania cech charakterystycznych rzymskiego amicus curiae i polskiego obecnego przedstawiciela społecznego okazuje się, że wspólnymi cechami są: posiadanie wykształcenia prawniczego lub wiedzy o stosunkach społecznych danego rodzaju, dopuszczenie do postępowania z inicjatywy i za zgodą sąd (powołanie przez sąd) oraz niezależność od stron. W drugiej części artykułu omówiony został sens prawny nowych rozwiązań prawnych przyjętych w nowelizacji art. 90 k.p.k. z 10 czerwca 2016 r.
The paper presents the figure of social representative in polish criminal procedure as distant echo of roman amicus curiae. There are some similarities in the concept of this type of court aide like legal education to some extent or being competent in some sort of cases, acting on motion of courts or working with the judge approval and impartiality vis-à-vis victim or defendant. The second part of the paper examines latest amendments of art. 90 of criminal procedure code with regard to legal grounds of admission of social representative to the trial.
Opis
Słowa kluczowe
przedstawiciel społeczny , amicus curie , postępowanie karne , prawo rzymskie , social representative , amicus curie , criminal procedure , Roman law
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 22/2018, s. 168–177