Rodzaj serwisu internetowego a ocena wiarygodności zamieszczanych w nim informacji nieoficjalnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Scheibe, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W dobie szybkiego rozwoju nowych technik komunikacyjnych rośnie wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o ofercie rynkowej. Nie wszystkie jednak informacje tam prezentowane są wiarygodne, czego powodem jest różnorodność nadawców je zamieszczających. W efekcie odbiorca może nie być w stanie odróżnić, które z opinii są rzeczywiście wyrażanymi przez użytkowników ocenami produktów, a ile z nich jest efektem zamierzonych działań marketingowych. Celem badań było określenie wiarygodności informacji zamieszanych w poszczególnych portalach internetowych. Analizie poddano zarówno wiarygodność informacji zamieszczanych na konkretnych platformach internetowych, jak i wiarygodność samych platform. Respondenci wykazali się ograniczoną ufnością w prawdziwość informacji odnajdywanych w Internecie, a także nie starali się weryfikować wiarygodności portali, osób umieszczających posty. Badania wykazały, że głównym źródłem informacji są fora internetowe, którym jednak przyznaje się niskie oceny wiarygodności. Najbardziej wiarygodne wydawały się portale stworzone w celu zbierania ocen i porównywania produktów. Choć internauci nie sprawdzali związku twórcy portalu z marką, to oceniali oni taki związek jako mający wpływ na ocenę informacji. Wyniki badań pomocne mogą być w planowaniu kampanii promocyjnych w Internecie, szczególnie zaś działań marketingu szeptanego.
At the time of fast development of communication technologies, the increase of internet use as the source of market offer information can be noticed. Due to the senders diversity, not all of the information presented on the web can be classify as trustworth. The receiver may not be able to distinguish those presented by the real product users, from those, created as the effect of intended marketing actions. The aim of research was to evaluate credibility of the information presented on different types of internet services. In the research credibility of posts as well as of platforms itself was analyzed. In general, customers have limited trust to internet information and present a slight tendency to verify credibility of the internet platform and the people placing opinions. According to the analysis, internet forums are main source of the information for customer on the market offer, being in the same time the less credible source of information. The most credible are information placed on the internet platforms created in order to gather customers’ opinions on the offer. The results can be useful for the practitioners in internet promotion campaign planning.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 36 (2013), s. 206–215