Wpływ prywatyzacji na rozwój giełd papierów wartościowych w Europie Centralnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Kucharek, Daniel
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozpoczęty proces prywatyzacji giełdy warszawskiej niesie duże nadzieje związane z przyspieszeniem jej rozwoju w przyszłości. Analizując jednak wyniki dotyczące kapitalizacji i liczby notowanych spółek, jakie kształtowały się przed, w trakcie i po prywatyzacji giełd papierów wartościowych w Budapeszcie, Lublanie i Pradze, nasuwa się wniosek, że sprzedaż tych rynków nie przyniosła oczekiwanych założeń. Proces prywatyzacji badanych giełd nie miał większego wpływu na rozwój handlu notowanymi tam instrumentami finansowymi. Zostały odnotowane wręcz zjawiska przeciwne, polegające na zmniejszaniu się liczby spółek w giełdowym obrocie. Dlatego przystępując do prywatyzacji giełdy warszawskiej, należy uwzględnić skutki, jakie przyniosła sprzedaż udziałów sąsiednich rynków papierów wartościowych. Przyspieszony rozwój, który ma pojawić się po prywatyzacji giełdy warszawskiej, nie może przesłaniać jednak niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą niekontrolowane przejęcie udziałów w polskiej instytucji giełdowej.
The Warsaw Stock Exchange privatization provide a large chance for the Polish capital market develops. Howevers privatization creates a danger margin of the Polish Stock Exchange. Hostile takeover is the great danger after sale of the share. The stock exchange competes with Central and East European ones which may take over The Warsaw Stock Exchange shares and make development impossible in the future. In consequence of a hostile activity Warsaw lost chance to became the Financial Centre in the part of Europe. Ministry of Treasury and management of the Stock Exchange in Warsaw must prepare and coordinate the privatization contract. Subject of the contract must provide a law protection to the Polish market and define the market strategy in the future.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 347–356