Technologia poszerzonej rzeczywistości – korzyści i zagrożenia aplikacyjne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Kęsy, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Powszechne zastosowanie technologii poszerzonej rzeczywistości wynikać może z jej dużych możliwości prezentacyjnych i elastyczności aplikacyjnej. Jednak bezsporne walory i zalety poszerzonej rzeczywistości nie mogą przesłonić istniejących lub potencjalnych problemów i zagrożeń.
An everyday application of augmented reality technology can be resulted its presentation abilities and elastic of application. However unquestionable benefits and advantages of augmented reality couldn’t be able to eclipse existing or potential problems and threats.
Opis
Słowa kluczowe
technologia , poszerzona rzeczywistość , korzyść , zagrożenie , technology , augmented reality , profit , threat
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 132–137