Wykorzystanie modelu kapitału ludzkiego do koordynacji krajowych stosunków zatrudnienia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Kozioł, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podano ekonomiczne znaczenie i zasady kształtowania stosunków zatrudnienia (ang. Collective Bargaining) na poziomie krajowym. W pierwszej części publikacji przybliżono dorobek współczesnej ekonomii w zakresie spojrzenia na rynek pracy i możliwości jego instytucjonalizacji. Następnie zaprezentowano wyniki badań kilku autorów nad związkiem miedzy kształtem krajowych stosunków zatrudnienia a wskaźnikami ekonomicznymi, takimi jak: inflacja, wzrost PKB czy też poziom i dynamika bezrobocia. Wyniki badań dowodzą, że ujednolicenie krajowej polityki płac może przynieść poprawę parametrów makroekonomicznych. Stwierdzenie to pozwoliło na podanie w ostatniej części artykułu propozycji oparcia takiego systemu o model kapitału ludzkiego.
This paper presents economic importance of collective bargaining national level coordinated. First part is focused on contemporary theories of labour market and possibility of establishing its institutions. Next were presented researches on influence of shape of collective bargaining on economic performance. Research proves that coordination of labour relations (collective bargaining) leads to improvement in such economic areas as unemployment, inflation and GDP growth. Last part is a proposition of designing coordinated collective bargaining based on model of human capital.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 361-375