экономическая целесообразность складирования в шахте породы от проведения горных выработок

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-12
Autorzy
Пономаренко, Павел Иванович
Бойко, Валентина Владимировна
Теницкая, Елена Павловна
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Autorzy zajmują się problematyką wykorzystania wyrobionych chodników kopalnianych dla umieszczenia tam kopalnianego urobku. Jest to koszt niezbędny dla ochrony środowiska naturalnego.
The authors take into consideration the issue of usage of mine0corridors for storing mine-output. It is the cost necessary for preservation of natural environment.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 11 (2007), s. 479-483