Wynagrodzenia personelu zarządzającego przedsiębiorstw w województwie lwowskim w latach 30. XX wieku w świetle źródeł Ministerstwa Skarbu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Majcher-Ociesa, Edyta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 21 czerwca 1932 r. o nadmiernych wynagrodzeniach w przedsiębiorstwach dotyczyło wyższego personelu administracji zarabiającej 2,5 tys. zł miesięcznie lub 30 tys. zł rocznie i więcej. Rozporządzeniu podlegały przedsiębiorstwa, które ociągały się z płaceniem na rzecz Skarbu Państwa nałożonych zobowiązań oraz z regulowaniem wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom. W województwie lwowskim w 1932 r. wytypowano 11 przedsiębiorstw, których pracownicy zarabiali miesięcznie ponad 5 tys. i rocznie ponad 60 tys. zł w 1931 r. W 1936 r. w 21 analizowanych przedsiębiorstwach zatrudniano 36 osób, których wynagrodzenie wynosiło minimum 2,5 tys. miesięcznie lub 30 tys. rocznie. W 1936 r. wygenerowano również wysokość obrotów przedsiębiorstw. Celem wydania rozporządzenia było zachęcenie przedsiębiorstw do systematycznego regulowania zobowiązań względem Skarbu Państwa. W ten sposób utrudniano również legalne wywożenie dewiz za granicę. W roku 1932 nastąpił kryzys gospodarczy, pensje robotników i urzędników państwowych zostały obniżone, w tym kontekście zmniejszenie wygórowanych wynagrodzeń przedsiębiorców mogło mieć cele propagandowe.
The decree of the President of Poland on excessive remuneration in the sector of enterprises of 21 June, 1932, concerned senior administrative executives earning in excess of 2,500 PLN monthly or 30,000 PLN annually. The decree affected thos companies thathad delayed payment of obligations imposed by the State Treasury and regulated remuneration of employees. In the Lviv region, in 1932, 11 enterprises were selected, whose employees earned over 5,000 PLN per month or over 60,000PLN per year, in the previous year. In 1936, in the 21 analysed enterprises, 36 people were employed whose minimum remuneration was 2,500 PLN monthly or 30,000 annually. In 1936, the turnover of enterprises was also calculated. The purpose of the regulation was to encourage enterprises to systematically regulate their liabilities towards the State Treasury. As a consequence, it also became more difficult to export foreign currency abroad. In 1932, an economic crisis occurred, the salaries of workers and state officials were reduced, and in that context, the reduction of exorbitant remunerations of entrepreneurs fulfilled propaganda aims.
Opis
Słowa kluczowe
nadmierne wynagrodzenia , województwo lwowskie , lata 30. XX w. , przedsiębiorstwa , wyższy personel administracji , excessive remuneration , the Lviv region , the 1930s , the enterprise sector , senior administrative executives
Cytowanie
UR Journal of Humanities and Social Sciences nr 2(7)/2018, s. 5–20