Analiza pojęcia i klasyfikacji emocji z punktu widzenia procesów uczenia się

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Walat, Wojciech
Warchoł, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule na podstawie teoretycznej analizy przeprowadzonej w oparciu o procesy uczenia się wybrano właściwą kodyfikację pojęcia emocje i wskazano najbardziej dopasowaną do tych procesów ich klasyfikację. Artykuł podkreśla również ważność problematyki emocji w procesie uczenia się na podstawie wyników aktualnie prowadzonych badań.
The article based on a theoretical analysis providedon the learning processes, the right codification of the concept of emotion was selected and the theory of their division best suited to the learning process was indicated. The article also emphasizes the importance of the issue of emotions in the learning process based on the results of contemporary research.
Opis
Słowa kluczowe
emocje , teoria emocji , aktywność emocjonalna , uczenie się , theory of emotions , emotional activity , emotions , learning
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(29)/2019, s. 80–85