Традиционные и инновационные технологии обучения иностранным языкам в контексте модернизации образовательной системы Украины

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Поликарпова, Юлия
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Strategy of modernization of educational system of Ukraine makes study of foreign languages one of the prior tasks of the development of modern education. With changes of socio-cultural reality it is necessary to transfer the system of teaching foreign languages on the new quality level. On the one hand, time requires introduction and implementation of new technologies in the process of learning foreign languages, on the other hand, it is important to take into account historical experience, teaching traditions in this sphere as the ones approved and checked by time, ethical specifics and peculiarities of perceiving the new by an individual in a certain socio-cultural space.
Strategia modernizacji systemu edukacji na Ukrainie stawia nauczanie języków obcych jako jedno z priorytetowych zadań rozwoju współczesnej edukacji. Wraz ze zmianami rzeczywistości społeczno-kulturowej niezbędne staje się przeniesienie systemu nauczania języków obcych na nowy poziom jakościowy. Z jednej strony, wprowadzenie i włączenie nowych technik w proces nauki języków obcych wymaga czasu, z drugiej strony ważne jest uwzględnienie doświadczeń historycznych, tradycji nauczania w tym obszarze jako rozwiązań uznanych i sprawdzonych w czasie, wymagań etycznych i specyfiki procesu przyswajania nowości przez jednostki w określonej przestrzeni społeczno-kulturowej.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 278–283