Polski system zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-06
Autorzy
Garbat, Marcin
Paszkowicz, Maria Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Polski system zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych składa się z kilku filarach, a podstawowym elementem tego systemu jest problem, który jest trudny dla każdego syna. Ten rodzaj lokalizacji elementu jednoznacznie opisuje jego znaczenie i wskazuje użyteczne funkcje innych, które ze względu na pełnienie funkcji mają zróżnicowane zadania, uprawnienia i kompetencje. System ten obejmuje: Ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, opiekę społeczną oraz rehabilitację społeczną i zawodową. Celem systemu bezpieczeństwa jest zapewnienie osobom mniej dopasowanym fizycznie poczucia bezpieczeństwa, co oznacza wzmocnienie wolnego państwa przed niebezpieczeństwem w wielu okolicznościach i sytuacjach życiowych, a także wyrównywanie szans na osiągnięcie rozwoju osobistego i zawodowego.
The Polish system of the handicapped people social security makes up a configuration of few pillars and the basic element of this system is a subject that is a handicapped person. This kind of the element location unambiguously describes its meaning and indicates the useful functions of the others which due to the fulfilling functions have varied tasks, entitlements and competences. This system includes: social insurance, health insurance, social welfare as well as social and occupational rehabilitation. The aim of the security system is for the less physically fit persons an assurance of feeling safety meaning as the strengthen of the free state from danger in lots of circumstances and life situations as well the chances leveling to achieve the personal and professional development.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004), s. 403-413