Wsparcie instytucjonalne działalności agroturystycznej. Przykład województwa świętokrzyskiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Kiniorska, Iwona
Pałka, Ewa
Wrońska-Kiczor, Janina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Agroturystyka jako forma wypoczynku na obszarach wiejskich rozwija się już od dłuższego czasu. Ma ona swój udział w wielofunkcyjnym rozwoju terenów wiejskich i w obecnym czasie jest ekonomicznym wsparciem rolnictwa. W Polsce proces jej rozwoju był uzależniony często od uwarunkowań zewnętrznych (jak pomoc z funduszy restrukturyzacyjnych).
Agrotourism as a form of recreation in rural areas has been developing for a long time. Agrotourism is a part of the multi-functional development of the countryside and at present stage it does not undermine the economic or social basis of agriculture, despite some noticeable distortions. In Poland the development process of agrotourism was depended on exogenic and endogenic, often depending on external factors (e.g. aid or restructuring funds).
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 191–201