Automatyzacja procesu archiwizacji przyrostowej danych z wykorzystaniem Git

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Wołoszyn, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wykonywanie przyrostowych kopii zapasowych jest zdecydowanie bardziej efektywne od tworzenia archiwizacji całościowej danych. W przypadku dużych zbiorów różnice w czasie procesu wykonywania kopii i objętości pliku tworzonego materiału widać natychmiast, ponieważ kopiowane są tyko pliki, w których nastąpiły zmiany, co znacznie zmniejsza ilość miejsca potrzebnego na przechowywanie kolejnych kopii. W artykule tym pokazano przykład wykorzystania systemu do wykonywania kopii zapasowej z kontrolą wersji backupu, która pozwala w przypadku częstych zmian treści w plikach szybko odnaleźć i przywrócić właściwą wersję. Połączenie tego rozwiązania z Cronem umożliwia całkowitą automatyzację procesu.
This article shows an example of use of the system to perform a backup of the backup version control, which allows for frequent changes to the content in the files quickly locate and restore the correct version. Combining this approach with Cron allows to completely automate the process.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo , archiwizacja , automatyzowanie procesów , system security , firewall , identification , encryption
Cytowanie
Aleksander Piecuch, Dydaktyka Informatyki T. 10 (2015), s. 154-159