Opóźniony rozwój mowy na tle skrajnego wcześniactwa – studium przypadku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Marczykowska, Izabela
Koczaja-Styka, Wioletta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia studium dziecka urodzonego w 27. tygodniu ciąży. Wcześniactwo jest w przypadku rozwoju mowy tematem nowym, bowiem postęp medycyny stanowi o coraz liczniejszym występowaniu takich urodzeń. Opisano tu przypadek dziecka, którego rozwój prenatalny został zahamowany, a wcześniejsze przyjście na świat miało znaczący wpływ na tempo rozwoju i poziom przyswajania języka. Proponowane w artykule założenia terapeutyczne mogą stanowić źródło inspiracji dla logopedów pracujących z takimi pacjentami.
This paper presents a case study of a child born in the 27th week of pregnancy. Prematurity is a new subject in speech development, because progress of medicine led to more such births. The paper shows the case of a child whose prenatal development was stopped, and his premature birth affected his pace of development and ability to learn a language significantly. The proposed here therapeutic assumptions may be a source of inspiration for speech therapists working with such patients.
Opis
Słowa kluczowe
wcześniactwo , rozwój mowy , wczesna terapia , prematurity , development of speech , early therapy
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi, s. 164–181