Kapitał a kapitał ludzki w procesie kształtowania wymiaru globalizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Mikuła-Bączek, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Artykuł przedstawia rolę różnych form kapitału w procesie globalizacji, zwłaszcza rola kapitału ludzkiego. Ta forma kapitału jest bardzo ważna, ponieważ ludzki kapitał nie tylko wpływa na korzyści ekonomiczne, ale także zmniejsza negatywne aspekty ten proces i jest jednym z czynników kształtujących jakość globalizacji.
This article presents the role of different form of capital in the process of globalization, especially the role of human capital. This form of capital is very important because human capital not only influent on economic benefits but also decrease the negatives aspects of this process and it is one of the factor that create the quality of globalization.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 155-169