Cyfrowy automat sterujący urządzeń energoelektronicznych z wykorzystaniem modelu czasu rzeczywistego falownika

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Binkowski, Tomasz
Kwiatkowski, Bogdan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia koncepcję stanowiska laboratoryjnego przeznaczonego do badań układów sterowania przekształtników energoelektronicznych. Zakłada się, że przekształtnik energoelektroniczny symulowany jest sprzętowo jako współbieżny proces w stosunku do testowanego układu sterowania. Jako platformę sprzętową wykorzystuje się układ o programowalnej strukturze logicznej umożliwiający testowanie procesu sterowania na modelu czasu rzeczywistego przekształtnika lub bezpośrednie sterowanie modelem laboratoryjnym. Jako przykład przedstawiono cyfrowy model falownika napięcia sterowany automatem realizującym przełączanie półokresowe. Prezentowana koncepcja ma zastosowanie w badaniach naukowych i dydaktyce.
The article presents the concept of the laboratory stand for testing of power electronic control systems. It is assumed that the converter unit and the control process are simulated in parallel as a hardware. The hardware platform uses the programmable logical structure for testing the control process on real time inverter model or can directly control the laboratory inverter model. The digital model of the inverter voltage controlled by digital state machine that makes half-period switching was used as an example. The presented concept is applicable in scientific research and teaching.
Opis
Słowa kluczowe
model czasu rzeczywistego , energoelektronika , falownik , sterowanie , real-time model , power electronic , inverter , control
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 387–393