Biżuteria okresu sarmackiego na Krymie – klasyfikacja typologiczno-chronologiczna

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021-07-09
Autorzy
Polit, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski
Abstrakt
Prezentowana praca ma na celu omówienie problematyki związanej z kolczykami, bransoletami, pierścionkami i obrączkami okresu sarmackiego na Krymie. W pierwszej kolejności należy do niej kwestia podziału typologicznego poszczególnych rodzajów opracowywanej biżuterii, określenie jej chronologii oraz ustalenia proweniencji poszczególnych typów ozdób. W dysertacji zostaną zaprezentowane również widoczne przemiany typologiczno-chronologiczne, a także rozważania dotyczące występowania ozdób ciała w obiektach funeralnych. W niniejszej pracy omówiono również funkcję biżuterii, zróżnicowanie surowcowe, a także zwrócono uwagę na kwestię wtórnego wykorzystania uszkodzonych ozdób oraz napraw.
The aim of this work is to discuss issues associated with earrings, bracelets, finger rings, and band rings from the Sarmatian period Crimea. First of all, it is the typological classification of particular jewellery types, determining their chronologies, and provenances. Observable typological-chronological transformations, as well as deliberations on the occurrences of body adornments in funerary features will also be presented. This dissertation discusses the functions of jewellery and the diversity of the used raw materials (including the question of recycling and repairing damaged specimens) as well.
Opis
Promotor: prof. dr hab. Sylwester Czopek - Tom I – 346 stron, Tom II – 298 stron
Słowa kluczowe
biżuteria , kultura późnoscytyjską , kultura sarmacka , Północne Nadczarnomorze , jewelry , Late Scythian , Sarmatian , Northern Black Sea
Cytowanie