Podnoszenie kompetencji informacyjnych kadry akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie stosowania metod i technik kształcenia na odległość

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Tuczyński, Krystian
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiony został przegląd najważniejszych przedsięwzięć, jakie zostały podjęte na Uniwersytecie Rzeszowskim w celu podniesienia kompetencji informacyjnych kadry akademickiej w zakresie stosowania metod i technik kształcenia na odległość. Działania realizowane przez Uniwersyteckie Centrum Kształcenia na Odległość w pełni wpisują się w jedno z głównych zadań uczelni wyższych, jakim jest realizacja procesu ciągłego doskonalenia jakości kształcenia, oraz stanowi jeden z ważnych wskaźników jakości kształcenia uniwersyteckiego.
The article presents an overview of the most important projects that were undertaken at the University of Rzeszow in order to raise the information competences of the academic staff in the use of distance learning methods and techniques. Activities carried out by the University Distance Learning Center are fully in line with one of the main tasks of universities, which is the implementation of the process of continuous improvement of the quality of education and is a competition on the global university market.
Opis
Artykuł powstał w ramach współpracy z Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Pracowni E-learningu.
Słowa kluczowe
kształcenie na odległość , e-learning , kształcenie hybrydowe , kompetencje informacyjne , distance learning , blended learning , information competences
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 195–200