Europejski wymiar literatury polskiej według Wincentego Pola

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Stanisz, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Agencja Wydawnicza a linea
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza poglądów Wincentego Pola na narodowe i ponadnarodowe wartości literatury polskiej, zawartych w cyklu wykładów pt. "Pamiętnik do literatury polskiej XIX wieku" (Lwów 1866). Według Pola literatura polska stanowi formę ekspresji „ducha narodowego”, ale rozwija się pod ciśnieniem biegunowo sprzecznych, wyraziście spolaryzowanych sił: wierności tradycji rodzimej oraz naporu obcych wpływów. Ta sprzeczność decyduje o paradoksalnym charakterze koncepcji Pola. Cechuje ją silne napięcie między nakazem wierności polskim wartościom narodowym a postulatem otwarcia kultury na idee płynące z Europy.
Opis
Słowa kluczowe
tożsamość narodowa , tożsamość europejska , historia literatury polskiej , Wincenty Pol , Pamiętnik do literatury polskiej XIX wieku
Cytowanie
Stanisz Marek, Europejski wymiar literatury polskiej według Wincentego Pola, w: Obrazy natury i kultura. Studia o Wincentym Polu, pod redakcją Małgorzaty Łoboz, Agencja Wydawnicza a linea, Wrocław 2015, s. 531-549.