Проблемы инновационного пути развития экономики Украины

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Пономаренко, Павел Иванович
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W artykule przeanalizowano stan współczesnej działalności innowacyjnej na Ukrainie. Podkreślają one, że konieczność wsparcia krajowego jest zainteresowaniem rozwoju danej działalności w dziedzinie finansowania nauki jako dzigni innowacyjnych prognoz.
A state of contemporary innovative activity in Ukraine was analysed in the article. They are emphasizing that a necessity of the national support is a curiosity of the development for given activity in the field of financing science as dzwigni of innovative progres.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 55-60