Elektroniczna administracja w społeczeństwie informacyjnym. Model a rzeczywistość na przykładzie województwa podkarpackiego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2014
Autorzy
Wilk, Sławomir
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Niniejsza publikacja składa się z dziesięciu rozdziałów. W pierwszym przedstawiono założenia koncepcji pracy oraz doniosłość problematyki związanej z funkcjonowaniem elektronicznej administracji w kontekście wykluczenia cyfrowego. Drugi rozdział podejmuje problematykę funkcjonowania elektronicznej administracji, wychodząc od zagadnień definicyjnych, następnie przedstawiając istotę zjawiska. W rozdziale zaprezentowano także dokumenty strategiczne dotyczące elektronicznej administracji i wykluczenia cyfrowego obowiązujące na różnych szczeblach prawodawstwa (unijnego, polskiego, regionalnego). Następnie w pracy zamieszczono informacje odnoszące się do sposobów opisu wykluczenia cyfrowego. Kolejny rozdział prezentuje zagadnienia metodologii badań, a następne cztery odzwierciedlają założenia modelu dostępu do technologii zaproponowane przez Jana van Dijka, które wykorzystywane są w niniejszej publikacji, tj. dostęp motywacyjny, dostęp materialny, dostęp kompetencyjny oraz dostęp użytkowy. W rozdziale dziewiątym zaprezentowano opinie mieszkańców województwa podkarpackiego w zakresie funkcjonowania elektronicznej administracji i zapotrzebowania na e-usługi publiczne, a rozdział ostatni zawiera wnioski z badań.
Opis
W publikacji opisano rozwój elektronicznej administracji w województwie podkarpackim.
Słowa kluczowe
elektroniczna administracja , społeczeństwo informacyjne , e-administracja , wykluczenie cyfrowe
Cytowanie
Wilk, S. (2014). E-administracja w społeczeństwie informacyjnym: model a rzeczywistość na przykładzie województwa podkarpackiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.