Kilka uwag polemicznych w sprawie „Logiki dla prawników” Władysława Woltera w trzydziestopięciolecie ostatniego wydania (W. Wolter i M. Lipczyńska, „Elementy logiki. Wykład dla prawników”, wyd. 3, Warszawa–Wrocław, 1980, ss. 280)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Sobol-Kołodziejczyk, Piotr
Zielinski, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W tekście podjęta została analiza treści zawartych w ostatnim wydaniu podręcznika W. Woltera i M. Lipczyńskiej Logika dla prawników. Podstawowym celem niniejszej pracy jest wykazanie, że z dydaktycznego punktu widzenia omawiana książka nie straciła na aktualności i z tego względu może stanowić cenną pomoc w przyswajaniu podstawowej wiedzy z zakresu logiki.
The central aim of this text is analysis the contents included in last edition of Władysław Wolter’s Logic for Lawyers. From dydactic point of view this book is still present and from this reason can be valuable support in the process of logic learning.
Opis
Słowa kluczowe
logika , dydaktyka logiki , Władysław Wolter , logic , dydactic of logic
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 18/2016, s. 197–203