Stan posiadania i wykorzystywanie nowoczesnych środków komunikacji przez śląską młodzież oraz ryzyko uzależnienia od nich

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Warzecha, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
We współczesnych czasach obserwujemy dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz rosnące zapotrzebowanie na coraz lepszą jakość usług i produktów ICT. Młodzież coraz częściej wykorzystuje nowoczesne środki komunikacji (komputery, laptopy, tablety i telefony komórkowe z dostępem do Internetu) w życiu codziennym. Głównym celem przeprowadzonych badań było poznanie stanu posiadania i wykorzystywania nowoczesnych środków komunikacji przez śląską młodzież, a także zbadanie, czy śląscy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych są zagrożeni uzależnieniem od Internetu i telefonów komórkowych. W badaniach zastosowano test autorstwa K. Young – Internet Addaction Test (IAT) i kwestionariusz do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego (KBUTK) autorstwa E. Potembskiej i B. Pawłowskiej.
We are seeing rapid development of the information society and the growing demand for more and better quality of ICT products and services. Young people are increasingly using modern means of communication (computers, laptops and mobile phones with Internet access) in their everyday life. The main objective of the study was to investigate the possession and use of modern means of communication by the Silesian youths and to investigate whether the pupils of secondary schools in Silesia are at risk of addiction to the Internet and mobile phones. The studies used: test by K. Young – Internet Addaction Test (IAT) and Addiction to Mobile Phone Questionnaire (AMPQ) by E. Potembska and B. Pawłowska.
Opis
Słowa kluczowe
Internet , telefon komórkowy , uzależnienie , młodzież , mobile phone , addiction , adolescents
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 329-340