Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Działalność edukacyjna

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021-12
Autorzy
Ryba, Grażyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The Center for the Documentation of Contemporary Religious Art is the only institution of this kind in Poland, which prepares a catalogue of contemporary religious art in Poland and gets in touch with analogous foreign centers. As regards educational and popularization activity, it carries out popular science projects directed among others to young graduates of art history and people interested in the history and culture of the region.
Opis
Słowa kluczowe
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej , działalność edukacyjna , the Center for the Documentation of Contemporary Religious Art , educational activity
Cytowanie
Warstwy Nr 4 (2021), s. 120-121