Skala transportu zwierząt gospodarskich w Unii Europejskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Topczewska, Jadwiga
Krupa, Wanda
Sokołowicz, Zofia
Ormian, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Polityka rolna oraz opłacalność produkcji sprzyjają przemieszczaniu zwierząt przeznaczanych nie tylko do uboju, ale także do tuczu czy opasu. Najwięksi producenci realizują przewozy zwierząt zarówno w obrocie wewnątrzunijnym, jak i do krajów trzecich. Transport zwierząt, szczególnie długodystansowy, wiąże się ze znacznymi kosztami środowiskowymi. Natomiast transport tusz czy mięsa jest bardziej korzystny z punktu widzenia jego wpływu na środowisko i zmiany klimatyczne. Wydaje się, że zmiany w tym obszarze mogą być przyspieszone presją wynikającą z wyborów konsumenckich.
Agricultural policy and the profitability of production are conducive to the movement of animals not only for slaughter, but also for pig fattening or cattle fattening. The largest producers transport animals both in intra-EU trade and to third countries. Transporting animals, especially over long distances, involves significant environmental costs. In contrast, the transport of carcasses or meat is more beneficial in terms of its impact on the environment and climate change. It appears that changes in this area may be accelerated by pressure from consumer choices.
Opis
Słowa kluczowe
obrót zwierzętami , handel , export , import , wpływ na środowisko , livestock trade , environmental impact
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 27, cz. 1 (2023), s. 65-70