Public E-administration Condition and Perspectives in Podkarpackie Voivodship

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Stec, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The paper presents the situation and perspectives for development of e-government in Podkarpackie voivodship. In empirical studies, some aspects of e-government functioning of local self-government entities are rated. Providing of documents for geodetic and cartographic services are investigated as well as adapting of local self-government entities websites to international standards. The results show that the level of implementation of geodetic and cartographic e-services in Podkarpackie voivodship is varied. Most of the Internet portals do not satisfy the WCAG 2.0 standard and their its quality is disappointing.
W pracy przedstawiono stan i perspektywy rozwoju e-administracji publicznej województwa podkarpackiego. W badaniach empirycznych oceniono wybrane aspekty funkcjonowania e-administracji jednostek samorządu terytorialnego. Zbadano stan udostępniania dokumentów i usług geodezyjnych i kartograficznych oraz dostosowanie stron internetowych jednostek samorządowych województwa podkarpackiego do międzynarodowych standardów. Wyniki badań pokazują, że w województwie podkarpackim jednostki samorządu terytorialnego wykazują zróżnicowany poziom realizacji e-usług w zakresie geodezji i kartografii. Większość portali internetowych nie spełnia standardu WCAG 2.0, a jego jakość jest niewystarczająca.
Opis
Słowa kluczowe
public administration , information society , e-government , Podkarpackie voivodship , WCAG 2.0 , administracja publiczna , społeczeństwo informacyjne , e-administracja , województwo podkarpackie
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 52(4)/2017, s. 185–195