Program rehabilitacji małych dzieci z wadą słuchu ,,Dźwięki Marzeń” w województwie podkarpackim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Bieńkowska, Katarzyna Ita
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule autorka, będąca w latach 2006–2016 w województwie podkarpackim koordynatorem ogólnopolskiego programu rehabilitacji domowej małych dzieci z wadą słuchu ,,Dźwięki Marzeń” Fundacji Orange, relacjonuje przebieg i efekty programu realizowanego na Podkarpaciu we współpracy ze Stowarzyszeniem Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie (SRiPDzWS). Na przykładzie wyników z regionu poddaje także ocenie efekty programu i ich znaczenie dla możliwości podjęcia edukacji w szkolnictwie ogólnodostępnym.
In the years 2006–2016, the author of this paper was a coordinator in the province of Podkarpacie of the nationwide home rehabilitation programme for small children with impaired hearing “Sounds of Dreams” of the Orange Foundation. In the paper, she reports on the course and effects of the programme that was executed in the province of Podkarpacie in cooperation with the Association of Parents and Friends of Children with Impaired Hearing in Krosno [Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu w Krośnie - SRiPDzWS)]. Based on the results from the region she also assesses effects of the programme and their significance for starting education in the generally available education.
Opis
Słowa kluczowe
rehabilitacja domowa , wada słuchu , edukacja , home rehabilitation , hearing impairment , education
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Izabela Marczykowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 4. Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi, s. 53–67