Rola sfery badawczo-rozwojowej w zintegrowanym rozwoju Polski na lata 2014–2020

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Bolonek, Ryszarda
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest skonfrontowanie nowych zintegrowanych strategii rozwojowych na lata 2014–2020 z analizą stanu obecnego w wybranych obszarach problemowych dla identyfikacji zagrożeń rozwojowych w tych obszarach. Możliwe jest zbudowanie podstaw nowoczesnej gospodarki opartej na sektorze badawczo-rozwojowym wspartym sieciami kooperacyjnymi przedsiębiorstw w oparciu o wykorzystanie nowych technologii komunikacyjno-informatycznych, pod pewnymi jednak warunkami. Działalność badawczo-rozwojową należy podporządkować mechanizmowi i procedurom transformacji innowacji we wdrożenia wraz z informacją zwrotną dla podmiotów tworzących innowacje o zyskach i wartościach niepieniężnych otrzymywanych z nowych zastosowań. Należy utworzyć podległą bezpośrednio wojewodzie organizację do spraw wdrożeń innowacji w każdym województwie. Jej celem byłoby doprowadzenie do wdrożeń innowacji w danym województwie poprzez obniżenie kosztów funkcjonowania pośredników finansowych i ich większą specjalizację pracy w zakresie wyceny ryzyka wdrożeń innowacji. Należy doprowadzić do ponownej centralizacji prywatnych małych i mikroprzedsiębiorstw dla realizacji celów badawczo-rozwojowych i innych inwestycyjnych.
The aim of the paper is the comparable analysis of the integrated development strategies in Poland with the actual diagnosis in the field of R+D sector. There is possibility to develop the modern economy based on new networks of enterprises and R+D sector development in Poland in a relatively short time. However, this possibility is under several conditions. There is a need for building new structure for innovation transfer into products and services in voivodships to cut the costs of implementation process .There is also the need to centralize private small enterprises to reach R&D goals and joint investments.
Opis
Słowa kluczowe
wdrożenia innowacji , centralizacja współpracy prywatnych przedsiębiorstw w Polsce w dziedzinie projektów B+R , innovation implementation , centralizing the cooperation among private enterprises in Poland in the field of innovation implementation
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015, s. 226-238