Znaki Apokalipsy. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Współczesnej w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020-10-02
Autorzy
Gil, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Wystawa miała charakter interdyscyplinarny, zaprezentowane były dzieła reprezentujące klasyczne dyscypliny sztuki jak również tzw. nowe media. W jednym miejscu ekspozycja zgromadziła artefakty, które w sposób skrupulatny, werset po wersecie przedstawiają wizję twórców odnoszących się do Apokalipsy Św. Jana. Prace przefiltrowane zostały przez wrażliwość artystyczną, twórcze doświadczenie jak również przez różnice kulturowe i wpływy tradycji religijnych krajów, z których artyści pochodzą. Galeria CSW to prestiżowe miejsce ekspozycji sztuki w Polsce.
Opis
Słowa kluczowe
wystawa malarstwa
Cytowanie