Uwarunkowania prawne emisji cyfrowego pieniądza banku centralnego w świetle raportów banków centralnych europejskich państw stojących u progu jego wdrożenia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Karpiuk-Wawryszuk, Natalia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozwój nowych technologii na świecie a wraz z nim postępujące przemiany społeczno-gospodarcze zmuszają do podjęcia debaty na temat sensu emisji CBDC. Wdrożenie cyfrowego pieniądza banku centralnego i przeznaczenie go do powszechnego użytku będzie ogromnym wyzwaniem technologicznym, organizacyjnym oraz legislacyjnym. Stąd też niektóre europejskie banki centralne dążąc do ustalenia optymalnych warunków niezakłóconego działania CBDC, podjęły się empirycznego badania otoczenia prawnego planowanej nowej cyfrowej waluty.
The development of new technologies in the world and with it the progressive socio-economic changes are forcing a debate on the meaning of CBDC issuance. Implementing digital central bank money and putting it into widespread use will be a huge technological, organizational and legislative challenge. Hence, some European central banks seeking to establish optimal conditions for the smooth operation of the CBDC have undertaken an empirical study of the legal environment of the planned new digital currency.
Opis
Słowa kluczowe
CBDC , cyfrowy pieniądz banku centralnego , kryptowaluta , blockchain , Central Bank Digital Currency , cryptocurrency
Cytowanie
Ius et Administratio nr 2 (51) 2023, s. 75-93