Globalizacja a rynek pracy z uwzględnieniem Polski

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-06
Autorzy
Księżyk, Marianna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Proces globalizacji jest kwestią kontrowersyjną. Pojawia się trudne do rozwiązania problemy na rynku pracy. Rozczarowanie globalizacją narasta, ponieważ ICF wpłynęło na zaniedbywanie inflacji, jednocześnie o bezrobocie. Społeczeństwa krajów o niskim poziomie rozwoju oczekują globalizacji, która uwzględni potrzeby człowieka i pozytywnie wpłynie na rynek pracy. W artykule przedstawiono zmiany w obszarze rynku pracy i konsekwencje, które są wynikiem procesu globalizacji w Polsce.
The process of globalisation is a controversial issue. It brings up problems difficult to solve on the labour market. Disappointment of globalisation increasing because ICF put on impact on inflation neglecting, at the same time about unemployment. Societes of low level of development countries expect globalization which would take under considera[1]tion the human needs and influences positively labour market. This article shows changes in the area of labour market and consequences which are the result of the process of glo[1]balisation in Poland.
Opis
Opracowanie wykonano w ramach badań statutowych prowadzonych w 2004 r.
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 6 (2005), s. 287-302