The religious painting of Pia Górska

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013-12
Autorzy
Sieradzka, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Malarstwo religijne Pii Górskiej, artystki tworzącej głównie w latach 20. i 30. XX wieku, jest nielicznie zachowane i mało znane. Do najwybitniejszych jej dzieł o tej tematyce należą obrazy z lat 1938–1939: Matka Boska Loretańska (Matka Boska Patronka Lotników) z kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu na warszawskim Okęciu i Św. Juda Tadeusz z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Dzieła te odznaczają się oryginalnym ujęciem ikonograficznym łączącym tradycję z typowym dla Górskiej lirycznym realizmem.
The religious painting of Pia Górska, a Polish artist active in the 1920s and 1930s, is sparsely preserved and little known. Her most outstanding works include two images painted in 1938-1939: Holy Virgin of Loreto (Patron Saint of Aviators) at the Church of St Francis of Assisi near the Warsaw airport of Okęcie and St Jude Thaddaeus in the Church of the Holy Cross in Warsaw. The paintings are characterized by their original treatment of iconography, which combines the dictates of tradition with the artist’s lyrical realism .
Opis
Translated by Urszula Jachimczak
Słowa kluczowe
Pia Górska , malarstwo religijne , Św. Juda Tadeusz , Matka Boska Loretańska , religious painting , St Jude Thaddaeus , Holy Virgin of Loreto
Cytowanie
Sacrum et Decorum, nr 6 (2013), s. 33-42