Metodyka identyfikacji utrudnień i dysfunkcji występujących w pracy zdalnej w celu jej zhumanizowania

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Makowiec, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W ramach opracowania, na podstawie przeprowadzonych badań opisano wpływ pracy zdalnej na człowieka identyfikując dysfunkcje pojawiające się w trakcie świadczenia telepracy domowej. Praca zdalna jest jedną z elastycznych form zatrudnienia i świadczenia pracy, która jest już stosowana od dawna w wielu podmiotach gospodarujących i w instytucjach w Stanach Zjednoczonych oraz Europie, coraz częściej znajdując zastosowanie w Polsce. W opracowaniu zaprezentowano autorską metodykę identyfikacji utrudnień i dysfunkcji występujących w pracy zdalnej, która może być praktycznie wykorzystywana jako narzędzie służące usprawnianiu organizacji telepracy domowej i eliminacji pojawiających się wszelkich znamion dehumanizacji.
In the framework of the study, the impact of telecommuting on a person was expounded on, by identifying dysfunctions that occur during the provision of home-based telework. . Telecommuting is one of the flexible forms of employment and labor supply which has been used for a long time in a number of entities and institutions in the United States and Europe, and is increasingly being used in Poland. The paper presents an original method of identifying difficulties and dysfunctions occurring in remote work which can be practically used as a tool for improving the organization of Work At Home/Telework and eliminating any emerging signs of dehumanization.
Opis
Słowa kluczowe
telepraca , gospodarka cyfrowa , utrudnienia i dysfunkcje występujące w pracy zdalnej , humanizowanie pracy zdalnej , teleworking , digital economy , difficulties and dysfunctions of remote work , humanizing telework
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.1/2015, s. 370-382