Is Small Beautiful? Some reflections on small businesses and economic development

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Bąkiewicz, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
On the basis of two Asian tigers’ experiences we drew some reflections on small business development. Our study suggests that the sector’s functioning is conditioned by numerous interconnected and varying factors. We may, therefore, suppose that attempts to identify universal principles of SME development are destined to fail. More, the activity of small producers within the economy is characterized not only by functions, but also by dysfunctions. Moreover, the effectiveness of the ubiquitous SME support programs is subject to serious doubts. In sum, the universally implemented SME support programs are not rooted in any sound theoretical foundations.
W każdym niemal kraju w projekty rozwojowe na rzecz MSP angażuje się znaczne środki. Tak naprawdę niewiele wiemy, ani jakie są konsekwencje funkcjonowania drobnego biznesu dla rozwoju społeczno-gospodarczego, ani jaka jest skuteczność polityki gospodarczej wobec tego sektora. Literatura przedmiotu – choć liczna – pełna jest powierzchownych, normatywnych stwierdzeń. W referacie przedstawiono wieloletnie doświadczenia rozwojowe dwóch krajów – Tajwanu i Korei Południowej. Oba kraje łączy szczególnie wysoka dynamika gospodarcza w ostatnim półwieczu, z tym że w Korei spektakularne osiągnięcia gospodarcze kojarzone są z wielkimi korporacjami – czebolami, a na Tajwanie z drobnym biznesem. Przeprowadzone studia pokazują, że wysoką dynamikę gospodarczą można osiągnąć przy różnych strukturach wielkości przedsiębiorstw. Ponadto, w obu przypadkach dla kształtowania się struktury wielkości przedsiębiorstw polityka makroekonomiczna była dużo bardziej istotna niż programy sektorowe.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 25 (2012), s. 58–67