Pobudzanie aktywności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw w teorii regionalnych systemów innowacji i polityce innowacyjnej Unii Europejskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2005-12
Autorzy
Jastrzębska, Władysława
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu Regionalny System Innowacji oraz polityka innowacyjna UE zostały uznane za ważny czynnik rozwoju innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw przedsiębiorstw. Opracowania i analizy zawarte w artykule oparte są na teorii oraz wyniki badań empirycznych. Pozwalają wyciągnąć wniosek, że pierwsze trzy Lata realizacji Strategii Lizbońskiej nie przyniosły pożądanych rezultatów.
In this paper the Regional Innovations System and the EU innovation policy is recognized as an important factor in development of innovation of small and medium sized enterprises. The elaborations and analyses contained in the article are based on the theory and results of empirical investigations. They allow to draw a conclusion that the first three years of realization of the Lisbon Strategy did not produce desired results.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 7 (2005), s. 189-200